Goede doel 24-uurstoernooi 2019
Goede doel 24-uurstoernooi 2019
donderdag 30 mei 2019 11:23

 “FC Lattentrappers steunt waar nodig!”

In Dinteloord en omstreken zijn er veel sociaal-maatschappelijke organisaties die financiële steun goed kunnen gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een nieuwe skelter of wat schaapjes voor op een zorgboerderij, een donatie om de kosten van een medisch instrument te dekken voor een kind met een spierziekte, knutselmateriaal voor Kinder Vakantie Week et cetera. Zo is het ene doel al geholpen met een paar honderd euro en zijn er andere die een wat groter bedrag goed kunnen gebruiken voor uiteenlopende zaken. 

 

Daarom hebben wij aan onze leden gevraagd of zij een goed doel weten en dit jaar is er gekozen om stichting Het Raakt U!  financieel te steunen.  

De doelstelling van Stichting Het Raakt U! is het financieren en organiseren van activiteiten voor kinderen en jong volwassenen in West-Brabant met een beperking, om zodoende de leefkwaliteit te verbeteren. De stichting richt zich nadrukkelijk op activiteiten die niet middels reguliere budgetten te bekostigen zijn.

Wij hopen voor dit geweldige goede doel weer een recordbedrag bij elkaar te kunnen voetballen en hopen op uw steun.


Reacties

Sponsoren